Psykisk ohälsa hos äldre

Att bli äldre innebär inte automatiskt att man drabbas av psykisk ohälsa. Vad kan vi påverka för att hindra och motverka t.ex. folksjukdomen depression? Vad skapar hälsa?

Den västerländska människan mår allt sämre och sämre! Depressioner, utbrändhet och stress ökar bland såväl unga som gamla, kvinnor som män. Stressrelaterade sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt går ned i åldrarna och dagens ungdomar är allt för bekanta med tanken på att ta sitt eget liv. Vad beror detta på och vad kan vi göra?

I mina föreläsningar utgår jag alltid från hjärnan och hur den påverkar oss i vår förmåga att till exempel skapa samarbete, samsyn, kreativitet och så även i vår förmåga att skapa lycka och välmående.

Vad händer i hjärnan och kroppen när vi upplever stress? Hur formar det våra tankar och beteenden? Hur påverkar våra tankar och känslor vårt välbefinnande? Kan vi bli sjuka av våra tankar? Kan man bli frisk av sina tankar? Vad är placebo? Svaren på dessa frågor hjälper oss att bättre förstå och hantera vår egen livssituation och skapa det liv vi önskar!

Välkommen till en föreläsning som väcker tankar om dina egna tankar!

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller boka direkt på KUI eller  SverigesTalare

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa inom LSS

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

KOMPASS - Utbildning

Utbildning som levandegör IBIC + det systematiska kvalitetsarbetet, hjälper medarbetarna att fokusera på det som det själva kan påverka, det möjliga, det friska och ger verktyg för hur man kan skapa hälsa!

Läs mer och boka

Relationsnycklar

Relationsnycklar syftar till att synliggöra att individer är unika, precis som nycklar och lås. I mötet med individen har vi möjlighet att "svarva" passande nycklar som ger positiv utveckling och goda möten.

Läs mer och boka

KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga...

Läs mer och boka