2017-10-13

Mycket på gång

Verkligen stimulerande att pendla mellan rollerna som handledare och förtydliga vägen mot ett önskat läge, föreläsa för 100st medarbetare inom omsorgen och se deras ögon tända till lite extra när jag säger att de alla är professionella hälsoskapare till att som nu sitta i min enskildhet och skriva på nya boken, mycket tacksam! Allt gott johan

Fler nyheter