Tjänster

I samtliga tjänster utgår vi från kunskap om hur hjärnan fungerar och påverkar begrepp som samarbete, samsyn, kommunikation, prestation, ledarskap, medarbetarskap, kreativitet, stress och det egna välmåendet. Teorin som genomsyrar samtliga tjänster grundar sig på en Salutogen samt Hermeneutisk grundsyn där fokus läggs på det möjliga, det friska samt insikten att alla tolkar.

De tjänster vi erbjuder förväntas skapa bland annat:

  • Ökad tydlighet inför den egna yrkesrollen
  • Ökat engagemang
  • Ökat samarbete och samsyn för det gemensamma uppdraget
  • Ökad kunskap om Socialstyrelsens krav och förväntningar
  • Konkret och praktisk kunskap om hur använda de tre mest central kvalitetsverktygen
  • Ökad förståelse för och delaktighet i verksamhetens förbättringsarbete

Citat efter genomförd utveckling av arbetssätt och synsätt enligt KOMPASS:

”Oron bland brukarna har minskat markant då personalen utformat arbetssätt för att hela tiden ligga steget före innan brukarnas behov tar sig uttryck i utåtagerande beteenden till följd av frustration. I dagsläget är den sociala dokumentationen det viktigaste verktyget för verksamhetschef och boendepersonal för att kunna utvärdera och utveckla insatserna för den enskilde brukaren. Personalgruppen arbetar fortfarande för att hitta sina roller och jobba ihop sig som ett team men känslan som förmedlas då du kommer till verksamheten är en personalgrupp som sprudlar av energi och arbetsglädje och som drivs av 100 % brukarfokus i det dagliga arbetet”. (Stina Johansson VC) 

Några av våra uppdragsgivare:

SkapandeDialog-loggor

Kommunens-logotyp mönst

Vi anpassar och skräddarsyr samtliga tjänster utifrån era specifika behov och önskemål.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller boka direkt på KUI eller SverigesTalare

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

Lågaffektivt bemötande

Hur kan vi som personal ta ansvar för att minska ett utåtagerande beteende? Hur kan vi gå från att ligga steget efter och reagera till att istället agera och ligga steget före? Hur skapar vi medstånd istället för motstånd?

Läs mer och boka

KOMPASS - Utbildning

Utbildning som levandegör IBIC + det systematiska kvalitetsarbetet, hjälper medarbetarna att fokusera på det som det själva kan påverka, det möjliga, det friska och ger verktyg för hur man kan skapa hälsa!

Läs mer och boka

Relationsnycklar

Relationsnycklar syftar till att synliggöra att individer är unika, precis som nycklar och lås. I mötet med individen har vi möjlighet att "svarva" passande nycklar som ger positiv utveckling och goda möten.

Läs mer och boka

KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga...

Läs mer och boka