KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga att kommunicera är risken att det uppstår konflikter, fokus på fel saker, högre sjukskrivningstal och att den inneboende potentialen i en givande dialog uteblir. Enkelt kan man säga att det antingen kan leda åt en konfliktfylld arbetsplats eller en kreativ arbetsgemenskap.

Kommunikation består av både ett ”Vad” vi säger och ett ”Hur” vi talar till varandra. Med ökad kunskap om bland annat Feedbacktrappan, Motiverande samtal, Feedback Informerad Terapi, Lågaffektivt bemötande och hjärnans inverkan, skapas förutsättningar för att utveckla kommunikationsförmågan.

En bra dilog förändrar människor till det positiva, genom att bli lyssnad på och känna sig sedd utvecklas människan och växer. Det är i det goda mötet vi blir till.

Därför är det viktigt att en organisation vill bli bra på att förmågan att kommunicera såväl internt som externt. För att lyckas behövs kunskap, mod, trygghet, vilja och tid.

 

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

Lågaffektivt bemötande

Hur kan vi som personal ta ansvar för att minska ett utåtagerande beteende? Hur kan vi gå från att ligga steget efter och reagera till att istället agera och ligga steget före? Hur skapar vi medstånd istället för motstånd?

Läs mer och boka

KOMPASS - Utbildning

Utbildning som levandegör IBIC + det systematiska kvalitetsarbetet, hjälper medarbetarna att fokusera på det som det själva kan påverka, det möjliga, det friska och ger verktyg för hur man kan skapa hälsa!

Läs mer och boka

Relationsnycklar

Relationsnycklar syftar till att synliggöra att individer är unika, precis som nycklar och lås. I mötet med individen har vi möjlighet att "svarva" passande nycklar som ger positiv utveckling och goda möten.

Läs mer och boka