Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande vilar på tre pedagogiska principer:

1. Ansvarsprincipen

Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen samtidigt som frustration och problembeteende minskar.

2. Kontrollprincipen

Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå självkontrollen. Ofta måste vi frigöra oss från vår ”vanliga” reaktion för att inte öka stressen.

3. Principen om affektsmitta

Vi påverkas av och påverkar andras affekter. Det är viktigt att vara uppmärksam på egna affekter och bibehålla lugn för att öka chansen att situationen skall präglas av lugn.

Läs gärna mer på Bo Hejlskovs hemsida eller i någon av hans böcker.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller boka direkt på KUI eller  SverigesTalare

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

KOMPASS - Utbildning

Utbildning som levandegör IBIC + det systematiska kvalitetsarbetet, hjälper medarbetarna att fokusera på det som det själva kan påverka, det möjliga, det friska och ger verktyg för hur man kan skapa hälsa!

Läs mer och boka

Relationsnycklar

Relationsnycklar syftar till att synliggöra att individer är unika, precis som nycklar och lås. I mötet med individen har vi möjlighet att "svarva" passande nycklar som ger positiv utveckling och goda möten.

Läs mer och boka

KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga...

Läs mer och boka