KOMPASS – Utbildning

KOMPASS bygger på en kombination av IBIC och Systematiskt kvalitetsarbete. Målet är att varje stödperson medvetet och systematiskt tillsammans med övriga medarbetare skapar hälsa för dem verksamheten är till för.
Exempel på innehåll:
– Från risk till möjlighetsanalys
– Från fokus på hur det är till hur det kan bli
– Från Reagera till Agera
– Från brukarens problem till vilka styrkor och behov vi ska möta
– CARE, Create, Act, Reflect, Evolve – få snurr på kvalitetshjulet
– Vikten av en vision
– Beställning, Genomförandeplan, Journalanteckningar – Hur och varför
– Hjärnan – ditt viktigaste arbetsverktyg
Referens:
Linda S.Berg, Bitr. enhetschef, Enheten för personligt stöd, Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning
”Jag upplever att medarbetarna fått tid att reflektera och förstå innebörden av sitt uppdrag på en annan nivå än tidigare. Detta är vad vi har skyldighet att utföra samt att se brukarens samtliga behov, inte endast till de basala. Gruppen har fått förståelse för att samarbete är av största vikt för att ge brukaren bästa möjliga livskvalité och jag upplever att de försöker och vill förbättra samarbetet. Ännu så föreligger svårigheter i dokumentation men alla försöker utifrån sina förutsättningar och det finns en vilja till att göra en god insats för brukarna.

Jag upplever även en större arbetsglädje och motivation till arbetet kring/ för brukarna”. 

 

omsorg i rätt riktning

 

 

När vi förflyttar oss från övertygelsen att personkemi är något som finns till insikten att alla kan och har ett ansvar att skapa goda relationer, kan vi se att ett bra bemötande faktiskt kan bota!

Min Bild – Din Bild = En Självbild

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller boka direkt på KUI eller SverigesTalare

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

Lågaffektivt bemötande

Hur kan vi som personal ta ansvar för att minska ett utåtagerande beteende? Hur kan vi gå från att ligga steget efter och reagera till att istället agera och ligga steget före? Hur skapar vi medstånd istället för motstånd?

Läs mer och boka

Relationsnycklar

Relationsnycklar syftar till att synliggöra att individer är unika, precis som nycklar och lås. I mötet med individen har vi möjlighet att "svarva" passande nycklar som ger positiv utveckling och goda möten.

Läs mer och boka

KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga...

Läs mer och boka