Relationsnycklar

Relationsnycklar
– för en kvalitativ omsorg som levandegör lagens intention

Begreppet relationsnycklar syftar till att synliggöra att alla individer precis som alla nycklar och lås är unika. Med rätt nyckel går alla lås att öppna. Det är i mötet med människor som vi har möjlighet att ”svarva” passande relationsnycklar i syfte att skapa en positiv utveckling och goda möten. Men hur gör man?

Utbildningen ger dig som personal inom LSS-verksamhet verktyg och metoder för att kunna skapa en passande relationsnyckel att använda till alla möten. Vi förtydligar det mest centrala i arbetet med och för människor, förmågan att skapa goda relationer. Vi tar även upp det som är viktigt att känna till i din yrkesroll för att du ska kunna ge en kvalitativ omsorg och levandegöra lagens intention!

  • Relationskompetens, skapa och använda en fungerande relationsnyckel
  • Passande relationsnycklar för anhöriga, handläggare, kollegor?
  • Samsyn och samarbete för positiv utveckling
  • Yrkesrollen – synsätt och arbetssätt
  • Arbeta utifrån IBIC
  • Från riskanalys till möjlighetsanalys med fokus på salutogent förhållningssätt
  • KASAM i all vår sociala dokumentation
  • Levandegör lagens intention – värdegrund

Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till omsorgspersonal inom LSS och funktionsnedsättningsområdet.

Arbetsformer
Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel.

Omfattning
Utbildningen omfattar 1 dag men kan utformas utifrån behov och önskemål.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka direkt på KUI eller SverigesTalare

Utbildar - Föreläser - Handleder

Psykisk ohälsa

Vad hindrar respektive främjar psykisk hälsa? Vad kan vi i vår yrkesroll påverka och vad händer när vi möter individens omedvetna behov? Bli en professionell hälsoskapare!

Läs mer och boka

Lågaffektivt bemötande

Hur kan vi som personal ta ansvar för att minska ett utåtagerande beteende? Hur kan vi gå från att ligga steget efter och reagera till att istället agera och ligga steget före? Hur skapar vi medstånd istället för motstånd?

Läs mer och boka

KOMPASS - Utbildning

Utbildning som levandegör IBIC + det systematiska kvalitetsarbetet, hjälper medarbetarna att fokusera på det som det själva kan påverka, det möjliga, det friska och ger verktyg för hur man kan skapa hälsa!

Läs mer och boka

KOMMUNIKATION

En arbetsplats består av människor. Människor kommunicerar med varandra. Kvaliteten på denna kommunikation påverkar arbetsplatsens alla möten, relationer och resultat. Om vi inte utvecklar vår förmåga...

Läs mer och boka